Αναρτήθηκε από: makis | Αύγουστος 7, 2009

Ερωτηση ΚΚΕ και για βιολογικο Κρανιδιου

rizospastis  1 Αυγουστου 2009
Παρέμβαση για την αλλαγή χρήσης γης στο Κρανίδι

Το θέμα της αλλαγής χρήσης γης και της παραχώρησης δημοτικής περιουσίας προς όφελος τουριστικών μονάδων στο Δήμο Κρανιδίου του Νομού Αργολίδας έφεραν στη Βουλή, με Ερώτησή τους προς τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Οικονομίας & Οικονομικών, οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, Νίκος Μωραΐτης, Λίλα Καφαντάρη και Μπάμπης Χαραλάμπους.

Στην Ερώτησή τους σημειώνουν:

«Η συντελούμενη αλλαγή των χρήσεων γης και η ανάπτυξη τουριστικών μονάδων στο Δήμο Κρανιδίου του Νομού Αργολίδας – στην περιοχή Δέλπριζα, μεταξύ των οικισμών του Κρανιδίου και της Κοιλάδας – από τον επιχειρηματικό όμιλο «MINDCOMPASSPARKSAE», σε μια περιοχή που ήδη είναι επιβαρυμένη από τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και την έλλειψη υδάτινων πόρων, δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε βάρος της αγροτικής παραγωγής, της αλιείας, της δημόσιας υγείας και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Με τη με αριθμό 7509/28-2-2008 Ερώτησή μας προς τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Οικονομίας & Οικονομικών, επισημαίναμε, μεταξύ των άλλων, ότι: Για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών σχεδίων και της κερδοφόρας δράσης του πιο πάνω επιχειρηματικού ομίλου, ο Δήμος Κρανιδίου, με την παράνομη, κατά την άποψή μας, υπ’ αρ. 152/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, προχώρησε στην ανταλλαγή γηπέδων του Δήμου Κρανιδίου και της εταιρείας «MINDCOMPASSOVERSEAS (ΜΑΪΝΤ-ΚΟΜΠΑΣ ΟΒΕΡΣΙΖ) AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με την οποία ο δήμος, κατά παράβαση των άρθρων 251 και 248 του ΠΔ 410/1995, μεταβίβασε πλήθος αγροτικών δρόμων (δηλαδή κοινόχρηστη δημοτική περιουσία) στην πιο πάνω εταιρεία προκειμένου αυτή να ενιαιοποιήσει την ιδιοκτησία της και να πολλαπλασιάσει, έτσι, την αξία της. Η ανταλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 28563/1-9-2006 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Κωνσταντίνου Θεοφ. Βασαγιάννη, σύμφωνα με το οποίο, η αντικειμενική αξία των ανταλλασσόμενων γηπεδικών χώρων ανέρχεται σε 184.102 ευρώ.

Σημειώνεται ότι χωρίς την «ανταλλαγή» αυτή το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας θα ήταν ανέφικτο. Τονίζεται, επίσης, πέραν των άλλων, ότι το σύνολο της τεράστιας υπεραξίας που προκύπτει υπέρ της εταιρείας από την πιο πάνω «ανταλλαγή» το καρπούται η ίδια, αφού η αποτίμηση της αξίας της δημοτικής περιουσίας έγινε χωρίς να ληφθεί υπόψη η ως άνω υπεραξία.

Για την εν λόγω ανταλλαγή, τα αρμόδια υπουργεία δεν έδωσαν καμία απάντηση στη σχετική Ερώτησή μας.

Επί σειρά ετών η συλλογή βοθρολυμάτων γίνεται στην ανοιχτή λεκάνη λυμάτων στον κάμπο της Κοιλάδας. Οπως διαπιστώσαμε ήδη, ακόμη και στις 12 Ιούλη 2009, βυτιοφόρα οχήματα εξακολουθούν να εναποθέτουν βοθρολύματα στην παραπάνω ανοιχτή λεκάνη στον κάμπο της Κοιλάδας, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής και την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Κρανιδίου (ΔΕΥΑΚ) – 1η/2005 στις 27/01/2005 και 7η/2005 στις 18/10/2005 – αποφασίστηκαν τα εξής:

Απόφαση υπ’ αρ. 1η/2005 του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ: «Εάν σύμφωνα με το υπ’ αρ. 44/17-1-2005 της MINDCOMPASSOVERSEASLIMITED η εν λόγω εταιρεία προτίθεται να επιβαρυνθεί το σύνολο του κόστους (εγκατάστασης και λειτουργίας) της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στο Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Κρανιδίου, προκειμένου να βελτιωθεί το τελικό προϊόν της επεξεργασίας για το οποίο ενδιαφέρεται η εταιρεία, αποδεχόμαστε τη δωρεά και συναινούμε στην εγκατάσταση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας».

Απόφαση υπ’ αρ. 7η/2005 του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ: «α. Την αποδοχή της μελέτης με θέμα: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΕΑΛ Κρανιδίου» που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία της τριτοβάθμιας επεξεργασίας στο Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Κρανιδίου, προκειμένου να βελτιωθεί το τελικό προϊόν επεξεργασίας για το οποίο ενδιαφέρεται η παραπάνω εταιρεία, «MINDCOMPASSOVERSEASLIMITED», μετά από πρότασή της προς τη ΔΕΥΑΚ, η οποία και έγινε αποδεκτή με την 15/2005 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

β. Την υποβολή της παραπάνω μελέτης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δ/νση ΠΕΧΩ, Τμήμα Περιβάλλοντος για έγκριση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 84/2005″.

Ετσι, η εταιρεία «MINDCOMPASSOVERSEASLIMITED» προκλητικά μεθοδεύει την εκμετάλλευση των υποδομών του Εργοστασίου Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Κρανιδίου και του τελικού προϊόντος της επεξεργασίας (νερό για άρδευση, κ.ά.), προς όφελος της τουριστικής μονάδας της.

Επισημαίνουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κρανιδίου βρίσκονται μια σειρά αρχαιολογικών χώρων που κινδυνεύουν από την περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται στην περιοχή, όπως η αρχαία πόλη Μάσσητος, το σπήλαιο Φράνχθι στο λιμάνι της Κοιλάδας, αλλά και ένα αρχαίο ελαιοτριβείο που ανακαλύφθηκε στην περιοχή όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση της τουριστικής μονάδας «KiladaHillsGolf Resort» στον κάμπο της Κοιλάδας.

Με τις σκανδαλώδεις αυτές ενέργειες παραχωρείται δημόσια – λαϊκή περιουσία προς όφελος των συμφερόντων της εταιρείας «MINDCOMPASSOVERSEASAE» και των κερδοφόρων δραστηριοτήτων της.

Επανερχόμενοι στην Ερώτησή μας και ζητώντας την κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων:

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. κ. υπουργοί:

Εχει γίνει έρευνα σχετικά με την παραπάνω ανταλλαγή γηπέδων του Δήμου Κρανιδίου και της εταιρείας «MIND COMPASS OVERSEAS AE», που πραγματοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 28563/1-9-2006 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κρανιδίου Κωνσταντίνου Θεοφ. Βασαγιάννη, έπειτα από την υπ’ αρ. 152/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρανιδίου;

Με ποια κριτήρια αξιολογήθηκε η αξία των γηπεδικών χώρων που ανταλλάχτηκαν μεταξύ του Δήμου Κρανιδίου και της εταιρείας MINDCΟMPASS OVERSEAS (ΜΑΪΝΤ-ΚΟΜΠΑΣ ΟΒΕΡΣΙΖ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ; Ποια είναι η πραγματική εμπορική τους αξία και ποια είναι η υπολογιζόμενη υπεραξία που καρπώθηκε η εταιρεία από την ενιαιοποίηση της ιδιοκτησίας της;

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Εργοστασίου Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Κρανιδίου;

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη διαφύλαξη και την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής;

Επιπρόσθετα, καλούνται οι κ. κ. υπουργοί να κατατεθούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής:

— Το υπ’ αρ. 44/17-1-2005 έγγραφο της «MINDCOMPASSOVERSEASLIMITED» που υπέβαλε η εν λόγω εταιρεία στο Δήμο Κρανιδίου και η σχετική Γνωμοδότηση της Περιφέρειας της Ανατολικής Πελοποννήσου.

— Οι Περιβαλλοντικές Μελέτες και οι Γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Πελοποννήσου και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αργολίδας, καθώς και του Δήμου Κρανιδίου για τις τουριστικές μονάδες «KiladaHillsGolf Resort» και «SeascapeHills Resort», καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο».

Επι της ουσιας η ερωτηση αναφερεται στην Δημαρχια του κ Καμιζη καιμ για τα δυο θεματα. Αναμενω με ενδιαφερον την απαντηση του.

Ειμαι σιγουρος πως ο Κοιλαδιωτης ευρωβουλευτης Τουσσας (γνωστης των πραγματων της περιοχης ) ειναι για αλλη μια φορα πισω απο την ερωτηση αυτη του κομματος του.

Για την σημερινη δημοτικη αρχη εχουμε αναφερθει στο παρελθον ,με το δημοσιευμα της εφημεριδας  Αναγνωστη ς 

http://anagnostispe.blogspot.com/2008/12/blog-post_2197.html

αλλα και  το ιστολογιο του κ Μπροδήμα

 http://e-didyma.gr/Golf.html


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: